piątek, 25 marca 2011

Projekt eTwinning

"Healthy project"

Koordynator: Anetta Boras, nauczyciel nauczania zintegrowanego, Renata Woźnicka, nauczyciel języka angielskiego
Współpraca: Paweł Bąkiewicz, nauczyciel informatyki
Szkoła partnerska: O.D. Santo Domingo de Silos, Saragossa, Hiszpania
Okres realizacji projektu: luty 2011 - maj 2011
Język projektu: język angielski, hiszpański i polski
Cele projektu:
- doskonalenie umiejętności językowych oraz  korzystania z technologii informacyjnej,
- poszerzenie wiedzy o innych krajach, 
- nawiązanie przyjaźni, kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia w stosunku do innych kultur,
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.


Introducing oneself
Uczestnikami projektu są uczniowie kl. III a.  Swoją pracę nad projektem rozpoczęli od przedstawienia się swoim kolegom z Hiszpanii, przygotowując krótkie nagranie wideo.  

Następnym etapem było zaprezentowanie swojego kraju, miasta i szkoły  przy wykorzystaniu nagrania wideo oraz prezentacji multimedialnej.
Na zakończenie pierwszego zadania dzieci opracowały dla swoich hiszpańskich kolegów  quiz o Polsce.

What do you remember? - a short quiz about Poland


1. Poland has got seven neighbours. Give their names

2. What colour is the Polish flag?

3. What city is the capital of Poland?

4. What's the name of the Polish president?

5. What's the Polish national emblem?

6. What's the Polish longest river?

7. In the north of Poland there is the sea called ...

8. In the south of Poland there are the Tatra Mountains. What's the name of  their highest peak?


Our healthy breakfast
Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie wzbogacali swoje słownictwo, poznając nazwy produktów żywnościowych.  


Healthy food
Trzeci etap projektu polegał na przygotowaniu przez uczniów plakatów ze zdrową żywnością oraz ich prezentacji. Realizując to zadanie, dzieci poszerzyły swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania się. 


Traditional Polish dinner
Pracując nad tym zadaniem, uczniowie wybrali  najpopularniejsze polskie dania. Z pomocą rodziców, jak również korzystając z internetu ustalili ich składniki, które następnie samodzielnie przetłumaczyli na język angielski. Na zakończenie wyszukali w internecie zdjęcia tych potraw.


Traditional Polish dinner
View more presentations from Renata Woźnicka


Dairy products - adverts
Piąte zadanie projektu polegało na przygotowaniu przez  uczniów reklam produktów mlecznych.


English - Polish food dictionary 
Ostatnim etapem projektu było przygotowanie przez dzieci słownika  angielsko-polskiego obejmującego produkty żywnościowe.

ENGLISH - POLISH  FOOD DICTIONARY


ENGLISH
POLISH

apples
jabłka
bacon
bekon
bananas
banany
biscuits
ciastka
bread
chleb
butter
masło
carrots
marchewki
cereal
płatki zbożowe
cheese
ser
chicken
kurczak
chips
frytki
crisps
chipsy
eggs
jajka
fish
ryba
ham
szynka
honey
miód
ice-cream
lody
jam
dżem
juice
sok
milk
mleko
mushrooms
grzyby
oranges
pomarańcze
pasta
makaron
pears
gruszki
peas
groszek
pizza
pizza
rice
ryż
salad
sałatka
sausages
kiełbaski
strawberries
truskawki
tea
herbata
toast
tost
tomatoes
pomidory
water
water

czwartek, 24 marca 2011

Projekt eTwinning

"European Day of Languages"

Język projektu: język angielski oraz języki narodowe szkół partnerskich
Cele projektu:
- włączenie się do obchodów Europejskiego Dnia Języków,
- motywowanie uczniów do nauki języków obcych,
- kształtowanie postawy tolerancji i otwartości,
- uświadomienie uczniom różnorodności językowej Europy.

W  projekcie "European Day of Languages" wzięło udział 9 krajów europejskich: Polska, Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Litwa, Rumunia, Hiszpania, Finlandia i Turcja. Projekt ten składał się z dwóch etapów. W pierwszej części każda ze szkół przygotowywała nagranie, w którym  dzieci uczyły swoich kolegów z innych krajów europejskich liczyć do 10 w ich ojczystym języku. Poniżej zamieszczone zostały wybrane nagrania.


POLANDSPAINTURKEY
 

ROMANIA 
 Drugi etap projektu miał formę konkursu, w którym uczestnicy, podzieleni na grupy, uczyli się liczyć do 10 w języku wylosowanego kraju partnerskiego. Dzieci oceniane były przez swoich kolegów z danego kraju. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostali nagrodzeni medalami oraz słodyczami przysłanymi przez dzieci ze szkół partnerskich. Poniżej zamieszczone zostały nagrania członków naszego Klubu oraz zdjęcia prezentujące ich osiągnięcia.środa, 23 marca 2011

Projekt eTwinning

"Getting across the miles"

Koordynator: Renata Woźnicka, nauczyciel języka angielskiego
Współpraca: Paweł Bąkiewicz, nauczyciel informatyki
Szkoły partnerskie: 47 szkół partnerskich
Okres realizacji projektu: wrzesień 2010
Język projektu: język angielski oraz języki narodowe szkół partnerskich
Cele projektu:
- włączenie się do obchodów Europejskiego Dnia Języków,
- wymiana pocztówek między szkołami europejskimi z pozdrowieniami w języku angielskim oraz językach narodowych


Projekt związany był z obchodami Europejskiego Dnia Języków i polegał na wymianie pocztówek z pozdrowieniem w języku angielskim oraz języku ojczystym między szkołami europejskimi.


"Getting across the miles" - googlemaps


Click to play this Smilebox slideshow

środa, 9 marca 2011

Projekt eTwinning

"Our everyday lives"

Koordynator: Renata Woźnicka, nauczyciel języka angielskiego
Współpraca: Paweł Bąkiewicz, nauczyciel informatyki
Szkoła partnerska: O.D. Santo Domingo de Silos,Saragossa, Hiszpania
Okres realizacji projektu: listopad 2009 – czerwiec 2010
Język projektu: język angielski
Cele projektu:
- doskonalenie umiejętności językowych oraz korzystania z technologii informacyjnej,
- poszerzenie wiedzy o innych kulturach,
- poznanie życia codziennego, zwyczajów i tradycji krajów europejskich,
- zdobycie nowych przyjaciół.

Introducing myself
Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali się swoim kolegom z Hiszpanii, pisząc krótkie teksty o sobie i swojej rodzinie oraz zamieszczając swoje zdjęcia. Zadaniem uczniów ze szkoły partnerskiej było dopasowanie zdjęć oraz tekstów.
 
Hello!
I'm Olga Olczak and I'm eleven years old. I live with my parents and my dog in Poland. My dad's name is Adam and my mother's name is Ewa.
I like music and reading  books. I like computer games. My favourite computer game is "The Sims 3". My best friend is Adrianna Chrząszczyk. I loves strawberries and CHOCOLATE!
I have got long, dark blond hair. My eyes are grey. I have got a small nouse and a small mouth. I'm tall and slim.I'm friendly and I like helping other people.
 Olga Olczak

Hello
My name is Daria Robak. I'm twelve years old. I live in Piotrków Trybunalski, Poland. I go to Primary School No 10. I'm in Year 5. My mother's name is Katarzyna, my father's name is Artur. They are 32 years old. I've got a little brother . His name's Krzyś. My favourite school subjects are English, Science, Maths and Music. I like learning and I love music  My favourite singers are Doda and Michael Jackson.  I'm rather short. I've got medium-length, straight, dark blonde hair and green eyes. My nose is a bit up-turned. I smile a lot. I'm kind, honest and cheerful. I'm also impatient and stubborn.
Daria Robak
Hello!
My name' s Adrianna. I'm eleven years old. I go to Primary School No 10 in  Piotrków Trybunalski. My hobby is gymnastics. I like swimming and cycling but I hate basketball. My mother's name is Agnieszka , my dad's name is Rafał and my brother's name is Kamil. I've got medium-length dark blonde hair and brown eyes. I'm nice and friendly.
Adrianna Chrzaszczyk

Hello
I'm Damian Markowski . I'm 11 years old . There are three people in my family: my mum  - Jolanta, my dad - Zdzisław and me. My hobby is ICT . My favourite subjects are ICT, Scince and English. I'm short. I've got short  curly dark hair and green eyes. I'm punctual, calm and shy.
Damian Markowski


                                                              
My name is  Julia Stępień and I'm 11 years old. There are five people in my family: my mum - Iwona, my dad - Paweł, my sisters - Agnieszka and Maja and me. I'v egot a dog. His name's  Choco and he's very clever. I love swimming. I go to a swimming club "Delfin". My favourite  subjects at school are English, History, P.E, Art,  Science. I don`t like playing football and I don`t like  Maths.  I like meeting friends, reading books and shopping I also like animals and listening to music.  I'm  tall and slim. I`ve got long ,straight hair and green eyes. I'm very friendly
Julia Stępień 


Christmas 
Uczestnicy projektu przygotowali za pomocą programu Windows MovieMaker życzenia bożonarodzeniowe, w których wykorzystali karty świąteczne wykonane w programie Paint, zaśpiewali kolędy w języku polskim oraz angielskim, jak również napisali krótkie teksty na temat  Świąt Bożego Narodzenia w swoich domach.


On 24th December we decorate a Christmas tree and sing Chrismas carols .
We decorate two Christmas trees : a smaller one and a larger one. The larger one I decorate with my grandmother. And the smaller one with my  parents. We prepare Christmas Eve supper which is about 5:30 pm . We eat different traditional dishes: red beetroot soup and fish .
On 25th December and on 26th December we go to church. I get presents on 24th December after  Christmas Eve supper. 
 Merry Christmas and a Happy New Year!
 Damian Markowski

On 24th December we decorate a Christmas tree and my family sits at the Christmas table. We have Christmas Eve supper. There are twelve dishes. We sing carols.  After supper we open the presents.   
On 25th December me and my family go to my aunt's house for dinner.
On 26th December my aunt and uncle come  to my house for dinner. Our Christmas tree is very pretty .
Merry Christmas and a Happy New Year!
 Ada Chrząszczyk


On Christmas Eve me and my parents go to my grandma's. Then my uncle and auntie come.  We have  supper and after that, we open the gifts. A chistmas tree stands  nearby  the windows.
Merry Christmas!
 Olga Olczak

I like Christmas very much.  A few days before Christmas me and my mother decorate a Christmas tree.  On Christmas Eve before we sit at the table, we share the holy wafer. There are twelve dishes on the table. After supper we open the presents. I love this moment! At midnight we go to church. On 25th and 26th December we usually have guests or we go to visit someone.
MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!
 Daria Robak

Home and family
W tej części  projektu uczniowie mieli za zadanie napisać  teksty o sobie, swojej rodzinie oraz domu. Następnie  przygotowane teksty oraz zdjęcia wykorzystali w prezentacjach PowerPoint.
 My school
Uczniowie wykonali prezentację PowerPoint, w której zaprezentowali  kolegom z Hiszpanii swoją szkołę.

Easter
Z okazji Świąt Wielkanocnych uczestnicy  projektu przygotowali życzenia świąteczne w programie PhotoStory. 
My home town
Uczestnicy projektu wykonali zdjęcia najciekawszych miejsc swojego rodzinnego miasta, a następnie przygotowali o nim prezentację multimedialną.

My hobby
Ostatnie zadanie projektu polegało na przygotowaniu przez uczniów prezentacji PowerPoint oraz Voki na temat swoich zainteresowań. My hobby by Olga
Get a Voki now!

My hobby by Julia
Get a Voki now!
Get a Voki now!